Aktuellt

Styrelsemöte den 29 oktober 2019:


Styrelsen har vid dagens möte beslutat att höja avgiften för användning av samfällighetslokalen till 25.-/timme. Dvs minsta debitering är 50 kr då minsta tid att boka är 2 timmar. Tidigare avgift har varit 30.-/ två timmar. Ändringen gäller från den 1 januari 2020. 


Vidare beslöts att alla nytecknade kontrakt för förråd och lager skall ha en hyresreglering med 2% per år. 


Garageavgifter lämnas tills vidare oförändrade för boende i kvarteret. För övriga gäller från och med årsskiftet 2019/2020 500 kr plus moms/månad, dvs 625.- inkl moms. 

2019-06-01 Elbilsplatser i garaget


Nu finns möjlighet att ladda elbilar i garaget. Två platser är utrustade med laddstationer och kan hyras för permanent bruk i mån av tillgång. 


På gästparkeringen utanför garaget finns en p-plats med laddare som är rerserverad för elbilar. På utomshusplatsen fungerar det så att man använder appen EasyPark och debiteras då via den, både för elen och för parkeringen. Elen på denna plats kostar 3,50/kWh.

2018-12-08 Skarpnäck inför källsortering av matavfall med Gröna påsen

 

Matavfall, d.v.s. organiskt material från hushållet som matrester, fruktskal, brödrester, äggskal och liknande, kan nu enkelt sorteras genom att använda Gröna påsen. Påsen används som en vanlig soppåse och kastas i de vanliga sopnedkasten. De gröna påsarna sorteras sedan ut med automatik i sopsugen genom optisk läsning. Det är därför mycket viktigt att påsarna bara innehåller organiskt material. Genom att sortera matresterna bidrar du till omställning mot en fossilfri miljö. Fem kilo matrester kan skapa biogas som räcker för 1 mils bilkörning. 

 

Gröna påsar finns nu att hämta på följande utlämningsställen: Hemköp, ICA och Coop. Max fem påsar åt gången.

 

Mer information om den Gröna påsen hittar du här.

2018-05-23 Information om behandling av personuppgifter


Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i alla EU-länder den 25 maj informerar Jubileumshusens Samfällighetsförening om de register med personuppgifter som samfällighetsföreningen förfogar över. Vänligen se dokument här.

2016-06-09  NY INLOGGNING FÖR ATT BOKA LOKALEN

Vår systemleverantör har ändrat i designen för Aptus-systemet. Bokningen ser lite annorlunda ut och man måste logga in via en ny sida. Om du har gjort en "favorit" av adressen i din webbläsare måste du alltså lägga till den nya adressen: http://jubileumshusen.dyndns.org/Aptusportal/


Samma lösenord och inloggning gäller som tidigare. Dvs adress+ lgh nummer och lösenordet som alla kan få genom att skicka ett sms till 0708720987.


Vi hoppas detta inte vållar alltför mycket besvär. Det hela är helt utanför vår kontroll.

2012-06-05

Samfälligheten planterar träd!

Samfälligheten tycker att miljön utanför garaget mot Flygfältsgatan behöver snyggas till och planterar nu 5 st japanska körsbärsträd i den lilla sluttningen utanför garaget. Vi hoppas att träden skall lysa upp på vårkanten för alla som kommer förbi och för dem som står och väntar på bussen.

2011-12-04

Passagesystemet utökat

Systemet med nyckelbrickor har utökats till att nu även omfatta porten till plan 3 och gångdörren plan 3. Alla behöriga skall ha fått dessa passager inlagda på sina brickor. Vid problem, kontakta förvaltaren.

2011-12-04

Tillfällig lagning av parkbelysningen

Felet på parkbelysningen har lokaliserats till ett kabelbrott under ena piazzan. En tillfällig lagning har gjorts i avvaktan på reparation.

2011-12-04

Enketundersökningen slutförd

Samfälligheten genomförde under oktober en enkätundersökning angående hur garagehyresgästerna upplever säkerheten och tryggheten i garaget. Tyvärr har endast ett fåtal svar kommit in. Tack till er som svarat! Samfällighetens styrelse drar slutsatsen att merparten av hyresgästerna är nöjda med säkerheten och att problem med stölder och skadegörelse är ganska begränsade. Av de 9 svar som kom in hade hälften haft olika typer av problem, vilket naturligtvis är för många, men ändå inte alarmerande. Styrelsen bedömer inte att ytterligare åtgärder, som t.ex kameraövervakning, skulle tillföra något till säkerheten i dagsläget. Alla som använder garaget uppmanas i stället att vara uppmärksamma på om någon med oärliga avsikter försöker göra sig tillträde till garaget. Stanna gärna upp när ni kör in på sena tider och kontrollera att ingen obehörig åker in genom den öppna porten.

2011-09-20 Fel på parkbelysningen

Ett besvärligt elfel med kortslutning någonstans i slingan gör att en del av lamporna längs allén inte fungerar. Felsökning pågår.

2011-09-18  Samfälligheten genomför en liten enkätundersökning för att undersöka hur man upplever säkerheten och tryggheten i garaget.

Har säkerheten i garaget förbättrats efter införandet av nya låssystemet?

Mejla oss Dina synpunkter på: info@jubileumshusen.se

Får vi in tillräckligt med svar kommer resultaten att publiceras i sammanfattning på hemsidan under oktober månad.

Tack för Din medverkan!

Tänk på att hjälpas åt att hindra obehöriga att komma in i garaget. Du som kommer efter någon som håller på att köra in - visa upp ditt passerkort så att tveksamheter undviks.