Angående grovsopor

I området finns ett grovsoprum för deponering av uttjänta möbler, glas, burkar m.m. Grovsoprummet är placerat i garagebyggnaden, Tätorpsvägen 1.  Följande gäller för användning:

Vad får lämnas i soprummet?Källsorterat avfall samt kasserade möbler och liknande.


Källsortering ska ske enligt anvisningar!Vad får inte lämnas i soprummet?


Byggavfall

Avfall från yrkesmässig verksamhet

Bilbatterier

Bildäck

Vitvaror (kylskåp, spisar och liknande)


Ovan skall i stället köras till återvinningscentral, t.ex. i Högdalen.Hushållssopor, dvs matrester och liknande, får ALDRIG lämnas i grovsoprummet utan måste läggas i sopnedkasten.


Angående sopnedkasten


Sopnedkasten är anslutna till Skarpnäcks centrala sopsugningssystem. För att undvika stopp i sugsystemet är det viktigt att följa vissa regler: I sopnedkasten får bara läggas i hopknutna plastkassar med hushållsavfall.   Följande får inte läggas i sopnedkasten:


  • Tunga föremål
  • Långsmala föremål
  • Tidningar (lämnas i återvinningsstation)
  • Kartonger, särskilt pizzakartonger, samt vinboxar. Dessa skall plattas till och källsorteras i grovsoprummet.